En platform baseret på brugersystemer

NExTWORK IT-systemet er baseret på input fra 3 forskellige brugere:
Unge, virksomheder og ungevejledere.

Data-indsamling fra de unge

Når de unge er startet i praktik indsamles der, som et afsluttende element i netværkgrupperne, ugentligt data fra de unge ift. deres velbefindende, tilfredshed med arbejdspladsen og NExTWORK.

Data visualiseres og giver ungevejlederen et indblik i, om den unge trives eller ikke trives på arbejdspladsen, selvom den unge ikke italesætter det til netværksgruppemødet.

Metoden for dataindsamlingen er inspireret af Scott Millers “Feedback informed treatment”.

Data-indsamling fra virksomhederne

Virksomhederne udfylder information via en ugentlige tilbagemeldingsform. Her opsamles data om:

- Den unges mødemønster på arbejdspladsen
- Konkret skreven feedback til den unge om 1 ting han/hun har gjort godt
- Evt spørgsmål eller bekymringer omkring den unge eller praktikken

Dataindsamlingen understøtter ungevejledernes og virksomhedskoordinatorens proaktive arbejde med virksomhederne og giver løbende de unge konkret, positiv og varig feedback.

Data-indsamling fra ungevejledere

Ungevejledere indsamler løbende data på de unge, for at kunne støtte de unge på den bedst mulige måde.
I NExTWORK er der fokus på de unges bevægelser frem for deres endelige mål inden for følgende områder:

- Retning
- Vedholdenhed
- Nysgerrighed
- Robusthed og resiliens
- Selvværd

På baggrund af ungevejledernes samtaler med unge og virksomhedsrepræsentanter udfærdiges et dokument til kommunen hver 6. uge med redegørelse for den unges bevægelser på arbejdspladsen og i netværksgruppen.

Ydermere dokumenteres de unges fremmøde i netværksgruppen og i praktikken.