Ny virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats for udsatte unge

Hvad er NExTWORK?

I dag får op mod 5000 unge fra en ungdomsårgang ikke fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for de berørte unge, og det koster årligt samfundet 12 - 15 mia. kr.

Rockwool Fondens Interventionsenhed har i samarbejde med Roskilde og Københavns Kommune udviklet og afprøvet en ny virksomhedsrettet ungeindsats - NExTWORK.

NExTWORK faciliterer skabelsen af et netværk af unge og virksomheder. Repræsentanter fra virksomhederne tilbyder de unge praktikpladser, og samarbejder om at lede de unge og fremme deres potentiale

Gennem praktiske arbejdserfaringer får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, og finde retning mod uddannelse og job.

Målet er, at de unge starter og fastholdes i uddannelse eller job.

For yderligere information kontakt:


Ulrik Lund-Sørensen
Programleder, Rockwool Fonden

Email: uls@rfintervention.dk

Mobil: +45 26 23 08 06

Kerneelementer iEt virksomhedsnetværk af lokale virksomhedsrepræsentanter, som samarbejder om at etablere relevante praktikforløb, og udveksle erfaringer om arbejdet med de unge.

Et ungenetværk, hvor grupper af 6-8 unge mødes ugentligt for at udveksle arbejdserfaringer.

Et lokalt NExTWORK team, som driver indsatsen og arbejder med de unge og virksomhederne. Teamet består af teamleder, ungevejledere, én psykolog og én virksomhedskonsulent, som er trænet i NExTWORKs principper, tilgange og metoder i arbejdet med unge og virksomheder.

En digital platform, som understøtter NExTWORK teamets arbejde, monitorerer service performance og dokumenterer de unges udvikling.Læs mere om de enkelte kerneelementer her...VIRKSOMHEDSNETVÆRKUNGENETVÆRKUNGEVEJLEDEREDIGITAL PLATFORM


Principper iPrincipperne beskriver, hvordan NExTWORK som service er struktureret. Principperne forklarer kort de dynamikker, relationer og fokusområder, som er særlige, for måden NExTWORK møder de unge og virksomhederne på.

Læs mere om NExTWORKs principper for arbejdet med unge og virksomheder her...ARBEJDE
FØRSTSOCIAL
KEMIET AKTIVT
VALGMIX
IT UPPOTENTIALE
FREM FOR BEHOV
Se film med udtalelser fra unge og virksomheder

“Der er så mange ressourcer hos den her gruppe unge, og det kan man nogle gange godt glemme lidt. Det kræver bare den rigtige støtte og det rigtige setup!” 


Hanne Andersen

Receptionschef
COMWELL Roskilde

NExTWORK i kommuner

NExTWORK er kommunalt forankret, og de lokale NExTWORK teams, der driver indsatsen, hører under jobcentret. NExTWORK teamet holder til i lokaler, der ligger uden for jobcentret, og opererer i det daglige med en vis grad af autonomi og selvstændig drift.

NExTWORK teamet uddannes i indsatsens principper, tilgange, og processer i arbejdet med unge og virksomheder, og modtager løbende supervision og driftsstøtte. De kommunale NExTWORK teams indgår desuden i et fælles netværk, hvor de udveksler erfaringer, udvikler praksis, og henter inspiration.

NExTWORK implementeres i øjeblikket i Roskilde Kommune og Københavns Kommune, og Sønderborg Kommune er i gang med at forberede indsatsen med opstart i efteråret 2018.

Læs mere om NExTWORK Roskilde, NExTWORK København og NExTWORK Sønderborg.


“Vores mission er at skabe et stærkt lokalt virksomhedsnetværk, så vi i samlet flok kan håndtere de unge, som ellers er i risiko for at blive tabt og stå uden udddanelse og udenfor arbejdsmarkedet. Vores arbejde i netværket går ud på at tilbyde praktikpladser og udvikle de unge gennem erfaringer med arbejdslivet.”


Morten Andersen

Entreprenør/Direktør 
Åvang Byg & Anlæg

“Jeg tror ikke jeg ville have klaret mig igennem den periode som jeg har pt, hvis ikke jeg havde været derude”

Peter brugte NExTWORK til at få netværk og perspektiv på job og uddannelsesmuligheder. Til at starte med ville han kun arbejde med biler, men efter mødet med sin nuværende chef fra en stor produktionsvirksomhed, oplevede han, at hans tekniske evner og interesse kunne bruges til andre ting og i andre typer job.

Undervejs blev Peter hjemløs og han var bange for at begynde at ryge for meget hash. Med hjælp fra sin ungevejleder og chef lykkedes det ham at holde fast og møde på arbejde hver dag på trods af stor ustabilitet på hjemmefronten.

Peter har fået job i virksomheden og vil starte uddannelse til sommer.

Læs flere historier fra unge i NExTWORK her...

Hvem er NExTWORK for?

NExTWORK er for en gruppe af unge som behøver støtte til at tage næste skridt mod uddannelse eller arbejde. Det er unge som har et uudnyttet potentiale og for hvem de traditionelle veje ind på arbejdsmarkedet ikke fungerer. Det er unge som er motiverede af at prøve kræfter med arbejdslivet for at finde retning mod uddannelse og job.Læs mere om tre forskellige typer unge, som NExTWORK henvender sig til...

NExTWORK Teamet

Teamet er organiseret i lokale enheder, der i det daglige opererer som teams forankret kommunalt, men med en stor grad af uafhængighed og selvstændig drift.

Intentionen er, at enhederne løbende skal modtage træning og supervision fra en central organisation. Supervisionen skal kvalitetssikre implementeringen og gøre den enkelte enhed i stand til at fastholde og udvikle principperne for arbejdet med de unge og virksomhedsrepræsentanterne.

En NExTWORK enhed har følgende organisering, roller og funktioner:

- Teamleder
- Virksomhedskonsulent
- Ungevejleder
- PsykologLæse mere om NExTWORK Teamet her...

NExTWORKs digitale platform

Den digitale platform har 4 overordnede formål:

- At monitorere de unges bevægelser i indsatsen
- At give et indblik i hvordan servicen præsterer
- At eksponerer de unge for relevant og brugbar feedback fra virksomheder
- At leve op til lovgivningsmæssige dokumentationskrav.Læs mere om den digitale platform her...

NExTWORK app'en

De unge kan gemme deres gode arbejdsrelaterede og personlige minder som video, billeder og/eller noter ved at bruge NW app’en.

Ved at bruge app’ens kalenderværktøj, vil den unge blive eksponeret for sine gode minder, når han/hun står foran udfordrende begivenheder, eller behøver motivation og støtte til at arbejde på personlige mål.

Minderne kan deles med andre unge og/eller ungevejleder og understøtte fortællingen om dem selv, som en der arbejder.

Ydermere indsamler app’en daglig information om den unges humør og hvilke mål han/hun arbejder på.