Virksomhedsnetværket

Lokale virksomheder danner netværk, og samarbejder om at tilbyde praktikforløb og fremme unges potentiale.

I stedet for at få en tilfældig ung i praktik, får virksomhedsrepræsentanterne mulighed for at mødes med de unge ved to fælles arrangementer. De unge og virksomhedsrepræsentanterne sætter ansigter på hinanden, de unge får mulighed for at fortælle om deres interesser, og virksomhederne kan fortælle om deres arbejdsopgaver.

De unge ønsker praktik

På baggrund af møderne, og de samtaler som de unge og virksomhedsrepræsentanterne har med hinanden, tilkendegiver de unge, hvor de helst vil i praktik.

I dialog med virksomhederne får NExTWORK teamet placeret de unge i forhold til deres interesser og ønsker. De unge gøres aktive i valget af praktiksted, hvilket er med til at styrke deres motivation, for at blive en del af arbejdspladsen.

Unge og virksomheder får støtte

De unge deltager i et eller flere praktikforløb undervejs i indsatsen.

Under praktikken modtager de unge støtte fra deres ungevejleder, og de unge mødes ugentligt i deres netværksgruppe. Virksomhederne mødes hver 6 uge i netværket, og de kan løbende trække på støtte fra virksomhedskonsulenter og ungevejledere.

De unge rykker videre i uddannelse eller job
- og bevarer tilknytningen til NExTWORK

Det er målet at de unge efter et eller flere praktikforløb, får styrket deres personlige, sociale og faglige kompetencer, finder retning og vælger uddannelse eller finder beskæftigelse.

Når de unge går videre i job/uddannelse bevarer de tilknytningen til netværket, for at støtte dem aktivt i overgangene.
Med fortsat tilknytning til netværksgruppen bevarer de unge et forum, hvor de kan få råd, vejledning og sparring til at tackle de udfordringer de møder på uddannelsen eller i deres job.