Virksomhedsnetværket

Lokale virksomhedsrepræsentanter mødes i mindre netværksgrupper,  
faciliteret af virksomhedskonsulent og ungevejledere

Samarbejder om at etablere relevante praktikforløb

Udveksler erfaringer og tilgange til arbejdet med de unge

Får styrket deres kompetencer til at lede de unge og fremme deres potentialer

Modtager støtte og vejledning fra ungevejledere

Ungenetværket

Grupper af 6-8 unge mødes ugentligt for at udveksle arbejdserfaringer

Grupperne faciliteres af en ungevejleder, der ligeledes giver de unge 1:1 støtte efter behov

De unge får øgede valgmuligheder i forhold til praktikforløb og afprøvning af erhvervsinteresser

De unge undersøger og udvikler personlige styrker, interesser og arbejdsidentitet

De unge udvikler strategier for robusthed og vedholdenhed

De unge bliver afklaret om karrierevalg og uddannelsespræferencer

De unge har mulighed for at fastholde deres tilknytning til ungenetværket når de forlader NExTWORK for at gå i uddannelse eller job

NExTWORK teamet

Er trænet i NExTWORKs principper for at arbejde med unge og møde de unge som arbejdende,
vidende og kompetente

Faciliterer de unges netværksgrupper og virksomhedsnetværket

Fokuserer på at stimulere de unges udforskning af arbejdsidentitet, og bruge de unges nederlag
og udfordringer som mulighed for læring

Yder sparring til virksomhedsrepræsentanterne, og giver faglige inputs til at lede de unge og
fremme deres potentiale

Har individuel kontakt til de unge og yder 1:1 støtte efter behov

Faciliterer events, hvor unge og virksomheder mødes

Den digitale platform

Er platform for digitale værktøjer og træningsmanualer, der understøtter NExTWORK teamets arbejde

Muliggør monitorering, af de unges udvikling, på tværs af praktikforløb og videre i job eller uddannelse

Indsamler feedback fra unge og virksomhedsrepræsentanter

Muliggør monitorering af service performance og de samlede resultater som unge og virksomheder
skaber i netværket