NExTWORK Horsens

Horsens Kommune har indgået aftale om at implementere NExTWORK i et 3 årigt pilotprojekt, med deltagelse af mindst 135 unge, og deltagelse fra en bred kreds af lokale virksomheder, der er aktive i netværket, og tilbyder de unge praktikpladser. .

NExTWORK implemteres i perioden april 2019 til april 2022. I perioden frem til opstart bliver indsatsen forberedt med rekruttering af virksomheder til netværket, rekruttering og uddannelse af medarbejdere til NExTWORK teamet, etablering af NExTWORK lokaler og forberedelse af arbejdsprocesser til forankring af indsatsen i Horsens Kommune

Hvis du er interesseret i at træde ind i virksomhedsnetværket i Horsens, gerne vil høre hvordan NExTWORK kan komme til din kommune, eller ønsker at få flere oplysninger om NExTWORK Horsens, så kontakt:  

Fenja Damgaard Eriksen
Projektleder, NExTWORK Horsens

Email: fde@horsens.dk
Telefon direkte: 30345156