NExTWORK København

Københavns kommune har deltaget i udviklingen af NExTWORK, med involvering af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forskellige faser af udviklingsarbejdet. NExTWORK København er forankret i Center for Kompetence og Brobygning, der ligger under Jobcenter København.

NExTWORK implementeres i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019 i et pilotprojekt, med deltagelse af mindst 180 unge, og deltagelse fra en bred kreds af lokale virksomheder, der er aktive i netværket, og tilbyder de unge praktikpladser.

Hvis du er interesseret i at træde ind i virksomhedsnetværket i København, gerne vil høre hvordan NExTWORK kan komme til din kommune, eller ønsker at få flere oplysninger om NExTWORK København, så kontakt:


Kathrine Larney
Teamleder, NExTWORK København

Email: xl90@bif.kk.dk
Mobil: 30 46 56 63


NExTWORK teamet i København består af en teamleder, iværksætter, ungevejledere og en psykolog.


Kathrine Larney


Steen Høiberg


Christina Bengtson


Bablu Singh


Ida Thorup


Emil Rønager

Virksomheder i NExTWORK København