NExTWORK Kalundborg

Kalundborg Kommune har indgået aftale om at implementere NExTWORK i et 2 årigt pilotprojekt, med deltagelse af unge og en bred kreds af lokale virksomheder, der er aktive i netværket, og tilbyder de unge praktikpladser. .

NExTWORK implementeres i perioden marts 2020 til marts 2022. I perioden frem til opstart bliver indsatsen forberedt med rekruttering af virksomheder til netværket, rekruttering og uddannelse af medarbejdere til NExTWORK teamet, etablering af NExTWORK lokaler og forberedelse af arbejdsprocesser til forankring af indsatsen i Kalundborg Kommune


Hvis du er interesseret i at træde ind i virksomhedsnetværket i Kalundborg, gerne vil høre hvordan NExTWORK kan komme til din kommune, eller ønsker at få flere oplysninger om NExTWORK Kalundborg, så kontakt: 

Annemette Krabbe
programchef, ROCKWOOL Fonden

Email: amk@rfintervention.dk
Mobil: 31 72 94 37