NExTWORK Roskilde

Roskilde Kommune deltog i perioden 2015-2016 i et intensivt udviklingsforløb med design og afprøvning af NExTWORK. Sammen med et hold af projektledere, proceskonsulenter, servicedesignere, socialrådgivere og psykologer, var en større gruppe unge, virksomheder og medarbejdere i Roskilde Kommune med i udviklingen af indsatsens principper, kernelementer og aktiviteter.

NExTWORK implementeres i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018 i et pilotprojekt, med deltagelse af mindst 150 unge, og deltagelse fra en bred kreds af lokale virksomheder, der er aktive i netværket, og tilbyder de unge praktikpladser.

Hvis du er interesseret i at træde ind i virksomhedsnetværket i Roskilde, gerne vil høre hvordan NExTWORK kan komme til din kommune, eller ønsker at få flere oplysninger om NExTWORK Roskilde, så kontakt:


Ane Schwartz 
Teamleder, NExTWORK Roskilde

Email: anesc@roskilde.dk

Mobil: +45 24 90 74 19

Virksomheder i NExTWORK Roskilde