NExTWORK Sønderborg

Sønderborg Kommune har indgået aftale om at implementere NExTWORK i et 3 årigt pilotprojekt, med deltagelse af mindst 180 unge, og deltagelse fra en bred kreds af lokale virksomheder, der er aktive i netværket, og tilbyder de unge praktikpladser. .

NExTWORK implemteres i perioden 1. oktober 2018 til 31. september 2021. I perioden frem til opstart bliver indsatsen forberedt med rekruttering af virksomheder til netværket, rekruttering og uddannelse af medarbejdere til NExTWORK teamet, etablering af NExTWORK lokaler og forberedelse af arbejdsprocesser til forankring af indsatsen i Sønderborg Kommune

Hvis du er interesseret i at træde ind i virksomhedsnetværket i Sønderborg, gerne vil høre hvordan NExTWORK kan komme til din kommune, eller ønsker at få flere oplysninger om NExTWORK Sønderborg, så kontakt: 

Kathrine Svane Christiansen
NExTWORK Projektlederr, 

Email: kact@sonderborg.dk
Mobil: 21 58 05 12