Teamleder

Teamlederen har først og fremmest ansvaret for den daglige styring og ledelse af NExTWORK teamet, der består af tre NExTWORK Konsulenter, én Iværksætter, og én Psykolog. Dette gælder i særdeleshed ift planlægning af arbejdsgange og facilitering af udviklingsprocessor.

Men lige så vigtig er teamlederens ansvar for projektets relationer til de øvrige kommunale aktører – herunder jobcenter og andre forvaltninger - og I dette arbejde fastholde de principper, tilgange og arbejdsmetoder, der karakteriserer NExTWORK, og som sætter den unikke ramme for indsatsen.

Iværksætter

I den løbende facilitering af netværket af unge og virksomheder, er iværksætteren en nøgleperson, der er med til at skabe en ramme, som udvikler og fastholder relationerne mellem de unge og virksomhederne.

Iværksætteren har som opgave at bygge og faciliterer fællesskaber, og være i stand til at bringe en bred vifte af aktører sammen om den fælles mission, at få ledige unge godt på vej i uddannelse og job.

Iværksætteren skaber engagement og opbakning til NExTWORK, gennem kontakter og netværk med virksomheder, foreninger og borgere, der kan spille en rolle i at give unge i udsatte positioner muligheder for at træde ind i et arbejdsfællesksab.

NExTWORK Konsulent

Rollen som NExTWORK Konsulent indebærer en tæt kontakt med en gruppe unge fra de træder ind af døren i NExTWORK, og frem til de afslutter forløbet for at starte i job, uddannelse, eller anden støttet indsats. En NExTWORK Konsulent er ansvarlig for at rådgive og støtte ca. 15 unge, hvilket omfatter både individuel støtte og gruppeforløb, hvor de unge på ugebasis samles til netværksmøde i deres respektive grupper (en netværksgruppe består af 6-8 unge).

NExTWORK Konsulenten har som sin primære opgave at være proaktiv, engageret og vedholdende i kontakten og støtten til de unge når de f.eks. har problemer med at være mødestabile på arbejdspladsen, kæmper med at styre et misbrug eller håndtere en psykisk lidelse.

Med videre er NExTWORK Konsulenten ansvarlig for den løbende dialog og samarbejde med virksomheder omkring unge, der er tilknyttet deres netværksgrupper.

Psykolog

Psykologen skal stå til rådighed for støtte og vejledning til unge i indsatsen, der får behov for psykologbistand undervejs i deres praktikforløb. Psykologens primære opgave er at gennemføre kortere individuelle samtaleforløb når behovet opstår hos de unge, så en ung med støtte fra psykologen kan overkomme akutte psykologiske problemer, der kan være med til at sikre at de fastholdes i indsatsen og kommer tilbage i en positiv udvikling.

Derudover er psykolgens arbejde vigtig som støtte for NExTWORK Konsulenter og til faglig sparring for virksomhedsrepræsentanter.