Teamleder

Ansvarlig for at lede NExTWORK teamet samt koordinere samarbejdet mellem NExTWORK-indsatsen og den kommunale forvaltning, herunder sikre opfølgning i tilfælde hvor en ung har behov for yderligere støtte.

Teamlederen har som en vigtig opgave at sikre, at teamet har mulighed for at fastholde og praktisere principperne for arbejdet med de unge og virksomhedsrepræsentanterne.

Virksomhedskonsulent

Ansvarlig for at rekruttere virksomheder til virksomhedsnetværket, koordinere deres deltagelse i netværket, afholde virksomhedsnetværksmøder og facilitere den løbende støtte, udvikling af og vejledning til virksomhederne.

Står for administration i forbindelse med etablering af praktikaftaler m.m.

Ungevejleder

Ansvarlig for at facilitere de unges ugentlige netværksgrupper, samt stå for individuel støtte til de unge efter behov.

Ungevejlederens fokus er på at støtte de unge i deres praktikforløb, og guide dem i udviklingen af sociale kompetencer og personlige færdigheder, der er forudsætningen for at kunne fastholde en uddannelse eller begå sig på en arbejdsplads. Herunder også kontakt og sparring med virksomhedsrepræsentanterne.

Psykolog

Ansvarlig for at gennemføre kortere individuelle samtaleforløb med unge, der har behov for psykologisk bistand, give sparring og rådgivning til ungevejlederne, samt give input til virksomhedsnetværket i form af viden og indsigt i arbejdet med psykisk sårbare unge.