#1 Arbejde først

I stedet for teoretisk klasseundervisning og abstrakte forberedelsesaktiviteter, skaber NExTWORK mulighed for, at de unge kan bidrage og udvikle sig gennem reelle arbejdserfaringer i virksomheder, danne relationer til virksomhedsledere og kollegaer, og derigennem finde retning mod uddannelse eller job.


#2 Social kemi

NExTWORK skaber muligheder for, at unge og virksomhedsrepræsentanter kan møde hinanden på nye måder for at spotte interessefællesskaber og skabe personlige relationer. Social kemi er forudsætningen for både de unges og virksomhedsrepræsentanternes engagement i hinanden.


#3 Et aktivt valg

NExTWORK giver de unge muligheder for, at tage aktive valg, afprøve interesser og finde retning.
Aktive valg skaber ejerskab og grobund for at den unge tager kontrol over deres egen situation.


#4 Mix it up

NExTWORK skaber mulighed for, at unge kan danne nye positive netværk på arbejdet, og med andre unge, frem for at fastholde dem med andre arbejdsløse unge i samme situation.


#5 Potentiale frem for behov

Fremfor at sætte de unge i en modtagerposition, og forsøge at opfylde deres behov, møder NExTWORK de unge ud fra deres potentiale. NExTWORK støtter de unge i at gøre brug af de muligheder, som findes i netværket. Dette opfordrer til ejerskab og udvikling af egne evner frem for passiv modtager.