Princip #1 
Mange til mange

I NExTWORK er fokus på at facilitere netværk mellem unge og virksomheder. Netværkstilgang gør det muligt for mange unge at møde mange forskellige virksomheder og derigennem finde frem til god social kemi og interessematch for begge parter. Fokus er på at bygge kapacitet i virksomhedsnetværket til at samarbejde og løfte gruppen af unge, fremfor at formidle 1:1 praktikrelationer.

Hvordan ser det ud?

Unge
Danner netværk med virksomheder i netværket, kollegaer på arbejdspladsen og andre unge
Møder mange muligheder igennem virksomhedsnetværket
Kan prøve sig selv af i et eller flere praktikforløb

Virksomheder
Samarbejder om at give unge praktikmuligheder
Har en fælles mission om at løfte gruppen af unge ud af ledighed
Skaber kontakter til en bred kreds af virksomheder og unge for mulig værdiskabelse

NExTWORK teamet
Bygger kapacitet i virksomhedsnetværket til at løfte gruppen af unge
Faciliterer møder og match mellem unge og virksomheder
Fokuserer på at styrke relationen mellem unge og virksomheder


Princip #2
Magtskifte

I NExTWORK er fokus på at give de unge medbestemmelse over deres eget forløb, at give dem mulighed for at deltage i praktikforløb de finder meningsfulde, og skabe mulighed for at de kan forfølge mål, de selv finder relevante. På samme måde er virksomhederne involveret i at udvikle og drive netværket på deres præmisser. 

Hvordan ser det ud?

Unge
Er med til selv at vælge praktiksted
Er med til at drive indsatsen ud fra egne interesser og motivation

Virksomheder
Engageres i udviklingen af netværket
Får praktikanter, der har valgt netop deres virksomhed

NExTWORK teamet
Rammesætter de unges ’fejl’ og nederlag som mulighed for at lære
Gør virksomheder og unge til medejere frem for modtagere


Princip #3
Arbejdsidentitet

NExTWORK tilbyder de unge muligheden for at udvikle en fagidentitet som et led i at finde retning mod uddannelse og job. For unge på kanten er det derfor (lige som for alle andre unge) faglig udvikling og arbejdsidentitet, der er i fokus.

Hvordan ser det ud?

Unge
Kommer i praktik med det samme og kun prøve sig af i flere praktikker
Udveksler arbejdserfaringer med andre unge (fremfor personlige problemer)
Udvikler fagidentitet som et springbræt til uddannelse eller job

Virksomheder
Inkluderer de unge i et arbejdsfællesskab
Fokuserer på de unges arbejdsevner fremfor deres udsathed
Giver de unge mulighed for at prøve sig selv af ift praktiske arbejdsopgaver

NExTWORK teamet
Fokuserer på de unges faglige udvikling og arbejdsidentitet (fremfor personlig udvikling)
Faciliterer de unges netværksgrupper med fokus på arbejdserfaringer