1. Du starter i NExTWORK og møder andre unge

Du lærer de andre unge i NExTWORK at kende,
og møder din ungevejleder.

Du samarbejder med de andre unge i din netværksgruppe.

Du er med til at arrangere første møde med virksomhederne i NExTWORK.


2. Du møder virksomhederne i NExTWORK

Du møder virksomhederne, og finder ud af hvilken arbejdsplads og hvilke arbejdsopgaver,
som du kunne tænke dig at prøve.

Du spiller et spil sammen med virksomhederne, hvor I sammen snakker om de ting,
der er vigtige for dig på en arbejdsplads.

Introduktionen til virksomhederne sker i en afslappet stemning, og du vælger selv
hvor du gerne vil i praktik.


3. Du ønsker selv hvor du gerne vil i praktik

Efter mødet med virksomhederne vælger du de 3 virksomheder, hvor du helst vil i praktik.

På baggrund af dit valg af praktiksted, forsøger din ungevejleder at opfylde et af dine 3 ønsker.

På den måde kommer du i en praktik, der er relevant og meningsfuld for dig.

- Det er altså virksomheden der er heldig, hvis du vælger dem!


4. Du starter i praktik indenfor 2 uger

Før du starter praktik i en virksomhed, som du selv har ønsket, har du en introsamtale
med din kontaktperson på virksomheden.

Samtalen er en mulighed for dig til at høre mere om arbejdsopgaverne, og til at fortælle
hvilke forhold der betyder noget for dig på en arbejdsplads.

Sammen med den ansvarlige medarbejder kan du bestemme indholdet af praktikken,
og afstemme jeres forventninger til praktikopholdet. På den måde bliver det nemmere
at forstå hvad der forventes af dig, og hvilke arbejdsopgaver du typisk vil møde.


5. Du mødes med din netværksgruppe 1 gang om ugen

Du er i netværksgruppe sammen med 6-7 andre unge
– jeres ungevejleder sidder med i netværksgruppen.

I netværksgruppen får du et fedt fællesskab, og muligheden for at lære andre unge at kende.

Snakken i netværksgruppen handler om dit arbejde, og ikke om dine udfordringer,
men der er plads til at dele de ting der er vigtige for dig!

I kan dele hinandens gode oplevelser, og give hinanden gode råd til, hvordan man kan
håndtere svære ting på arbejdspladsen.


6. Du starter job, uddannelse eller ny praktik

Efter et praktikforløb er du måske blevet klar over, hvad du godt kunne tænke dig at uddanne dig til
eller arbejde med.

I NExTWORK kan du få hjælp af eksperter til at søge ind på uddannelse eller skrive jobannoncer.

Hvis du stadig ikke er helt sikker, vil du få muligheden for at prøve dig selv af i andre praktikker.