Hvem er du..?

NExTWORK Træf

D. 25.05.2021

Igennem hele pandemien har de kommunale beskæftigelsesindsatser været igennem store prøvelser. Hos NExTWORK har det foruden hovedbrud også medført en række nybrud i arbejdet med unge og virksomheder. Fra virtuelle match-events over analoge vandreture til digitale ungenetværk på platforme, som de unge er eksperterne på, har vi set de tre principper, som indsatsen bygger på, finde nye udtryksformer.

Hvert forår og efterår mødes de deltagende kommuner på tværs for at grave dybere i praksis. Denne gang var det overordnede tema: Hvordan sikrer vi, at vi alle har gjort alt, hvad der står i vores magt for, at de unge i NExTWORK kommer vedvarede godt videre? Kommunerne sparrede med hinanden om de tilfælde, hvor det bliver rigtig svært, der var inviteret virksomheder og unge med ind i samtalen om, hvordan virksomheder møder unge på den bedste måde, og endelig blev vi inviteret ind i to historier fra det virkelige liv, hvor hovedpointen stod lysende tilbage: ”Bare fordi jeg var et udsat barn, vil jeg ikke betragtes som en udsat voksen”. Da træffet sluttede i spontan fællessang, stod vi tilbage med ny inspiration og en tro på, at vi selv under en global pandemi kan skabe nogle afgørende livsbaneskift.Kalundborg Kommune er nu i gang

D. 23.07.2020

Kalundborg Kommune er nu trådt ind i NExTWORK netværket, og selvom Coronavirus/COVID-19 har gjort opstarten lidt atypisk, så har der været et aldrig svigtende (virtuelt) engagement.

Det nye NExTWORK Kalundborg team ses på billedet ved ROCKWOOL Fonden, hvor de endelig kunne mødes fysisk efter at have arbejdet sammen i over tre måneder via digitale platforme.

Teamet er desuden allerede begyndt at deltage i det tværkommunale samarbejde mellem NExTWORK kommuner, NExTWORK United, for at udveksle erfaringer og læring, som kommer de unge i udsatte positioner i Kalundborg Kommune til gavn.Coronatidens gode erfaringer

D. 16.07.2020

Coronavirus/COVID-19 har påvirket mange af aktiviteterne i NExTWORK og det er endnu uvist, hvor lang tid endnu Coronavirus/COVID-19 vil have en påvirkning i en eller anden form.

På trods af de usikre omstændigheder, som har præget foråret og sommeren i 2020, så har graden af kreativitet og innovation været imponerende højt blandt teamene i NExTWORK kommunerne.

  • Det tværkommunale samarbejde, NExTWORK United, er blevet styrket yderligere via brugen af digitale værktøjer og online forummer.

  • Mange af aktiviteterne for de unge, såsom netværksmøder, er blevet flyttet og afholdt online, men der er også kommet nye aktiviteter til, såsom en virtuel uddannelsesmesse, som er blevet taget godt imod.

  • Engagementet fra virksomhedernes side har også været højt, og de har også ligeledes deltaget i online netværksmøder samt virksomhedsbesøg.NExTWORK United Træf i Vejle

D. 24.04.2019

Over to dage i slutningen af april 2019 samles hele ”NExTWORK-klanen” i Spinderihallerne i Vejle. I de industrielle rammer i den skønne, østjyske by samles alle NExTWORK-teams for første gang.

Med Vejle og Horsens Kommuner godt i gang, er det samlede antal pilotkommuner nu oppe på fem kommuner. Over de kommende år skal de fem teams arbejde ud fra principperne om ”Mange til mange”, ”Arbejdsidentitet” og ”Magtskifte”, og med disse principper som udgangspunkt udvikle den bedst mulige lokale variant af NExTWORK.

På træffet i Vejle får de fem teams mulighed for at udvikle på NExTWORK, sparre med hinanden om udfordringer, opbygge værdifulde relationer – og byde de to nye teams fra Vejle og Horsens velkommen til NExTWORK.Velkommen til nye lokale virksomheder

D. 18.04.2019

NExTWORK afprøves i øjeblikket i Roskilde Kommune, Københavns Kommune og Sønderborg Kommune.

Rockwool Fonden søger flere kommuner, der er interesseret i at implementere NExTWORK og samarbejde om videreudvikling af indsatsen.

Som en del af indsatsen evalueres effekten af NExTWORK, så Rockwool Fonden, i samarbejde med kommunerne, kan dokumentere om NExTWORK har succes med at få unge i udsatte positioner startet og fastholdt i uddannelse og job.

Kunne det være noget for din kommune at afprøve en ny innovativ ungeindsats, så se med her:

NExTWORK-indsatsen udvidet med to nye kommuner

D. 08.04.2019

Den 1. april 2019 startede de to nye NExTWORK-teams i Vejle og Horsens Kommuner op. Dermed er det samlede antal NExTWORK-kommuner nu oppe på fem kommuner, som kører pilotprojekter over to eller tre år. De første to uger består af et uddannelsesforløb, hvor NExTWORK blandt andet afprøves sammen med unge, virksomheder og sagsbehandlere.

Samarbejdet mellem kommunerne prioriteres højt, og derfor foregår en del af uddannelsen på tværs af de to nye NExTWORK-kommuner. Stemningen var høj, engagementet var smittende, og det er allerede nu tydeligt, at der kan opstå gode relationer mellem de to NExTWORK-teams i Vejle og Horsens. På dette foto arbejder de to teams sammen, hvor nogle teammedlemmer spiller rollen som unge.En fortælling fra NExTWORK Roskilde

D. 17.11.2018

Endnu en ny god historie fra NExTWORK Roskilde.
Denne gang fortæller Lasse om sine oplevelser med NExTWORK og om at være praktik hos Roskilde Politis logistikafdeling.

Tv2 Lorry har lavet en rigtig fin artikel om det.
Læs mere her:


Foto: Midt- og Vestsjællands Politi - pressefoto

NExTWORK udvider – velkommen til Vejle og Horsens Kommuner

D. 01.11.2018

NExTWORK er under udvidelse. Hele to nye kommuner vil i foråret 2019 implementere indsatsen, nemlig nabokommunerne Vejle og Horsens. Efter planen vil de første unge begynde i indsatsen til april, og forinden skal indsatsen tilpasses lokale forhold, og de to lokale teams skal findes. Engagementet begge steder er højt, og det er tydeligt, at begge kommuner kommer til at bidrage til den kontinuerlige udvikling af NExTWORK-indsatsen. Med overgangen fra tre til fem kommuner, vil der være et styrket grundlag for et stærkt, tværkommunalt netværk, som kan skærpe indsatsen – til gavn for de mange unge, som det hele handler om. NExTWORK byder velkommen til Vejle og Horsens Kommuner – vi glæder os til et givende samarbejde!

NExTWORK United: Oktober-træf

D. 11.10.2018

Med opstart i Sønderborg, er NExTWORK nu oppe på tre deltagende kommuner, og i oktober mødtes alle de lokale teams til to dages træf i København. Udover at opbygge værdifulde relationer mellem de lokale teams, blev der arbejdet med de tre principper – magtskifte, arbejdsidentitet og mange-til-mange. Der var tid til gensidig inspiration og til at blive udfordret på metoder og tilgange. Gode historier om unge, tips til at skabe relevans i de lokale virksomhedsnetværk og gode ideer til metodeudvikling var blandt andte på programmet. Stemningen var intens og koncentreret, og mange vigtige indsigter blev delt. Til næste træf vil kredsen være betragteligt udvidet, da to nye kommuner springer ombord på NExTWORK-toget i det kommende forår.

Opstart i Sønderborg

D. 01.10.2018

Så er NExTWORK startet op i den tredje kommune – Sønderborg Kommune – og med en flyvende start. Det nyansatte team har været igennem to ugers uddannelsesforløb, og de første 25 unge er begyndt i indsatsen. Til januar vil NExTWORK Sønderborg være oppe på fuld styrke med 45 aktive unge. I Sønderborg har der været stor interesse blandt lokale virksomheder for at være med til at gøre en forskel i unge menneskers liv, og en måned efter opstart er antallet af virksomheder allerede på 45 virksomheder. Til første matchevent, hvor unge og virksomheder mødes med henblik på at indgå praktikaftaler, var der stort engagement. Flere virksomheder bemærkede i pausen, at spillet, som danner udgangspunkt for samtalerne mellem unge og virksomheder, fungerede godt og gav de unge ejerskab til processen.

Roskilde Kommune udvider NExTWORK-indsatsen

D. 01.10.2018

I Roskilde Kommune, som har været med i udviklingen af NExTWORK fra den spæde start, har man besluttet at udvide antallet af aktive unge i indsatsen fra 45 til 90 unge fra årsskiftet. NExTWORK bliver dermed kommunens primære beskæftigelsesindsats for unge i alderen 18- 29 år. Det er et skulderklap til indsatsen og til det lokale NExTWORK-team, at troen på NExTWORK er stor.

NExTWORK i flere danske kommuner

D. 27.06.2018

NExTWORK afprøves i øjeblikket i Roskilde Kommune, Københavns Kommune og Sønderborg Kommune.

Rockwool Fonden søger flere kommuner, der er interesseret i at implementere NExTWORK og samarbejde om videreudvikling af indsatsen.

Som en del af indsatsen evalueres effekten af NExTWORK, så Rockwool Fonden, i samarbejde med kommunerne, kan dokumentere om NExTWORK har succes med at få unge i udsatte positioner startet og fastholdt i uddannelse og job.

Kunne det være noget for din kommune at afprøve en ny innovativ ungeindsats, så se med her:

Virksomhedsnetværket i NExTWORK Sønderborg er skudt i gang

D. 06.06.2018

NExTWORK og Virksomhedsteamet i Sønderborg Kommune kunne onsdag d. 6 juni byde interesserede virksomheder velkommen, til de første af i alt seks informationsmøder om opstarten af NExTWORK i Sønderborg Kommune.

Poul fra Øens Murerfirma og hans to praktikanter Simon og Chris fra NExTWORK København, var med i Sønderborg for at svare på de nysgerrige virksomheders spørgsmål.

For andre interesserede virksomheder afholdes de næste to informationsmøder:

Møde 1:
Torsdag d. 23. august
Kl. 17:00 - 18:30
Multikulturhuset, Havnegade 15, 6400 Sønderborg

Møde 2:
Fredag d. 24. august
Kl. 08:00 - 09:30
Multikulturhuset, Havnegade 15, 6400 Sønderborg

For besvarelse af evt. spørgsmål, kontakt:

Gert Andresen
+45 27 90 73 72

“Bydelen sender flere unge i praktik"

D. 14.03.2018

En artikel om NExTWORK København og dagen hvor Borgmester for Integration og beskæftigelse, Cecilia Lonning-Skovgaard, besøgte indsatsen.

Læs artiklen her

NExTWORK er skudt i gang i Københavns Kommune

D. 28.02.2018

I dag holdt NExTWORK København housewarming , hvor de unge fortalte indbudte gæster om deres oplevelser fra de første uger med matchevents, opstart i virksomhedspraktik, gruppesessions, og netværk. Med til at markere starten, og få de unge og virksomhedernes beretninger, var beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og direktør for Rockwool Fonden Elin Schmidt.

NExTWORK er forankret i Center for Kompetence og Beskæftigelse under Jobcenter København, og 6 medarbejdere skal de næste 2 år drive NExTWORK i et pilotforsøg, hvor mere end 150 unge skal deltage i indsatsen, og der skal opbygges et virksomhedsnetværk på mindst 60 virksomheder.

NExTWORK på Velfærdens Innovationsdag

D. 25.01.2018

NExTWORK Roskilde deltog i Løsningsgallariet til dette års Veldfærdens Innovationsdag i Øksnehallen.

Her kunne interesserede møde Aryono, en ung fra NExTWORK Roskilde, og hans NExTWORK Konsulent Janni til en snak om NExTWORK og hvordan NExTWORK adskiller sig fra andre beskæftigelsesindsatser.  

Tak til alle der mødte op og til alle dem der var interesserede i NExTWORK. 

En fortælling fra NExTWORK Roskilde

D. 27.12.2017

Anders deler sin fortælling om den forskel det kan gøre, at blive mødt med tillid, engagement, og muligheder, for derigennem at finde troen på egne evner, og motivationen, til at løfte sig ud af udsathed. En fortælling om styrken ved at blive del af et arbejdsfællesskab, og skabe sin egen vej videre. Anders blev en del af NExTWORK, der i øjeblikket afprøves i Roskilde Kommune. I 2018 udrulles NExTWORK foreløbig i Københavns Kommune og Sønderborg Kommune. Rockwool Fonden har igangsat en videnskabelig evaluering, for at dokumentere om indsatsen har større succes med at få unge i udsatte positioner startet og fastholdt i uddannelse eller job."

Læs mere her:

Fra kanten af samfundet til en hverdag med job og uddannelse

D. 24.10.2017

David slog til da han i foråret tjekkede ind på NExTWORK i Roskilde. Han fik plads i et fællesskab med andre unge og lokale virksomheder, blev mødt med støtte og engagement fra NExTWORK teamet, valgte praktikplads blandt flere tilbud, og fik ansvar for at sætte retning mod uddannelse eller job. Hør ham fortælle hans historie.

Rockwool Fonden afprøver NExTWORK i samarbejde med Roskilde Kommune og Københavns Kommune, men vi har brug for flere kommuner og virksomheder, der har lyst til at prøve kræfter med NExTWORK - var det noget for dig?

Se indslaget her:

5000 unge i hver årgang har hverken job eller uddannelse

D. 24.10.2017

Hvad ved vi om unge i udsatte positioner? Ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed afdækker den viden, der er på området, med fokus på historik, omfang og årsager.

Læs mere her

Selv om arbejdsløsheden falder, er der mange unge, der aldrig kommer med på væksttoget, viser tal i bogen. Antallet af unge i udsatte positioner har bidt sig fast på et højt niveau, og der er faktisk sket en stigning i antallet af unge der står uden uddannelse eller job siden årtusindeskiftet.

NExTWORK - indsatsen ruller i Københavns Kommune.

D. 12.10.2017

Den 1. januar 2018 lyder startskuddet til NExTWORK i Københavns Kommune.

NExTWORK forankres i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på Center for Kompetence og Brobygning, hvor et medarbejderteam vil afprøve indsatsen i et 2-årigt pilotprojekt.

Lokale virksomheder, der tilbyder praktikpladser til ledige unge og deltager aktivt i virksomhedsnetværket, er krumtappen i NExTWORK. Den 12. oktober blev der afholdt informationsmøde om NExTWORK for interesserede virksomheder i @Københavns Kommune. Tak til virksomhederne der mødte op - vi håber at få jer med på NExTWORK holdet, når indsatsen starter i januar. Til mødet kom virksomheder og unge fra NExTWORK i @Roskilde Kommune, og fortalte om deres oplevelser med at skabe gode match.

Der afholdes et nyt informationsmøde for interesserede virksomheder d. 9 november. 

Workshop med Center for Kompetencer og Brobygning, Københavns Kommune

D. 14.08.2017

CKB lagde rammer til en udbytterig workshop om “Den gode opstart af NExTWORK København”. På mødet deltog medarbejdere fra CKB’s virksomheds-, sagsbehandler- og undervisnings-team for at identificere og synliggøre samarbejdspotentialer samt potentielle udfordringer og barrierer ved opstarten af NExTWORK.

Som opfølgning på workshoppen medvirkede nogle af medarbejderne i en video, hvor de med deres egne ord beskriver, hvordan NExTWORK er anderledes ift eksisterende tilbud på CKB.

Frederik fik kampgejsten tilbage efter praktik i Jack & Jones

D. 05.08.2017

Endnu en god historie om et godt samarbejde mellem ung og virksomhed i NExTWORK. I denne artikel kan i møde Christian og Frederik fra Jack & Jones i Roskilde.

Tak til sn.dk for en god og lærerig artikel.

Læs artiklen her

“Et perfekt match fra dag ét"

D. 09.05.2017

Scot og Henrik fra Carl Ras fortæller om deres engagement i NExTWORK og hinanden.

En livsbekræftende artikel om en ung og en virksomhed i NExTWORK, der tror på at tingene kan blive bedre, hvis kemien til kollegaer er i top og virksomhedskulturen kan rumme at arbejde med unge.

Håndtryk på NExTWORK

D. 19.04.2017

Efter et tæt parløb mellem Roskilde Kommune og Rockwool Fonden i udvikling og afprøvning af NExTWORK, blev det tid til at indgå aftale om udrulning af NExTWORK til flere ledige unge i kommunen. Roskilde Kommune og Rockwool Fonden har indgået aftale om et to årigt pilotprojekt, hvor mindst 150 ledige unge skal deltage i NExTWORK i forløb, der kan strække sig fra 3-12 måneder. Samtidig skal der opbygges et virksomhedsnetværk på 60 virksomheder, der i match-events tilbyder de unge praktikpladser, og samarbejder om at rykke de unge i uddannelse eller job.

Christian Harsløf, Direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune og Elin Schmidt, Direktør i Rockwool Fonden, satte deres underskrift på samarbejdsaftalen.


Til underskrivelsen fortalte Scott Wesley Wacher og Henrik Hald fra Carl Ras, og David Lausen og Jan Ohmeyer fra Kara Novoren om der oplevelser med at deltage i NExTWORK.

Ny indsats mod ungeledighed giver resultater

D. 06.06.2016

I et afprøvningsforløb der strakte sig over 9 måneder, er der blevet arbejdet intensivt med indholdet af NExTWORK - en ny indsats for unge i udsatte positioner, der står uden job og uddannelse. Roskilde Kommune og Rockwool Fonden har arbejdet tæt sammen med unge, virksomheder og fagprofessionelle for at skabe en ungeindsats, der bygger på særligt de unge og virksomhedernes ønsker, behov og interesser. NExTWORK er en indsats der gør de unge aktive fra første dag på deres vej mod en hverdag med uddannelse og job. I alt deltog 24 unge og 20 virksomheder i design- og afprøvningsforløbet, og blandt de unge er 12 gået videre i uddannelse eller job.

Læs artiklen her

“Jeg har lært, at tingene ikke
kommer af sig selv"

D. 06.06.2016

Jonas og Morten fortæller om hvordan ens forestilling om, hvad man kan og gerne vil, kan ændre sig, når man får muligheden for at prøve nye arbejdsopgaver i nye omgivelser. 

Læs artiklen her 

Mikkel fik et arbejde
efter tre måneder i NExTWORK

D. 06.06.2016

Tilknytning til en arbejdsplads kan betyde meget for ens øvrige livsvilkår. Læs om Mikkel og Henrik fra Thermo Fischer Scientific, der fortæller om deres arbejde, relation og engagement for at deltage i NExTWORK.

Læs artiklen her