Bliv en del af en ny virksomhedsindsats for udsatte unge

Hvad er NExTWORK?

NExTWORK er en netværksbaseret beskæftigelsesindsats for unge mellem 18-29 år,
der ikke er i uddannelse eller job.

NExTWORK faciliterer skabelsen af et netværk af unge og virksomheder.

Repræsentanter fra virksomhederne tilbyder de unge praktikpladser og samarbejder om
at lede de unge og fremme deres potentialer.

Gennem arbejdserfaringer får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder,
og finde retning mod uddannelse og job.

Målet er, at de unge kommer ud af passiv forsørgelse, finder retning og starter og
fastholdes i uddannelse eller job.

For yderligere information om NExTWORK kontakt:


Ulrik Lund-Sørensen
Programleder, Rockwool Fonden

Email: uls@rfintervention.dk

Mobil: +45 26 23 08 06

Kerneelementer iEt virksomhedsnetværk af lokale virksomhedsrepræsentanter, som samarbejder om
at etablere relevante praktikforløb, og udveksle erfaringer om arbejdet med de unge.


Et ungenetværk hvor grupper af 6-8 unge mødes ugentligt, for at udveksle arbejdserfaringer.


Etablering af praktikforløb, hvor den unge har mulighed for at vælge mellem flere praktiksteder,
opnår arbejdserfaring, skaber netværk og finder retning gennem et eller flere praktikforløb

Et lokalt NExTWORK team med virksomhedskonsulenter, psykologer og ungevejledere,
der støtter de unge og rådgiver virksomhederne.Læs mere om, hvordan NExTWORK fungerer her...VIRKSOMHEDSNETVÆRKDE UNGE ØNSKER PRAKTIKUNG OG VIRKSOMHED FÅR STØTTEDE UNGE BEVARER TILKNYTNING

“Der er så mange ressourcer hos den her gruppe unge og det kan man nogle gange godt glemme lidt. Det kræver bare den rigtige støtte og det rigtige setup!” 


Hanne Andersen

Receptionschef
COMWELL Roskilde

NExTWORK Roskilde

I løbet af efteråret 2015 og foråret 2016 er NExTWORK blevet udviklet og afprøvet i Roskilde kommune med deltagelse fra 24 unge og 22 lokale virksomheder, kommunale samarbejdspartnere og et NExTWORK team bestående af ungevejledere, virksomhedskonsulenter og psykologer.

Fra 1. januar 2017 er NExTWORK igen startet op i Roskilde med deltagelse fra en bred kreds af virksomheder, der deltager i netværket, og tilbyder de unge praktikplads.

Hvis du er interesseret i at træde ind i virksomhedsnetværket i Roskilde, eller ønsker at få flere oplysninger om indsatsen i Roskilde, så kontakt:


Janni Gregersen
Teamleder, NExTWORK Roskilde

Email: jannisg@roskilde.dk
Mobil: +45 24 90 71 17Janni Gregersen


Charlotte Danielsen


Michael Portz


Jonas Hansen


Charlotte Wasantha


Mette Gudman

Virksomheder i NExTWORK Roskilde


“Vores mission er at skabe et stærkt lokalt virksomhedsnetværk, så vi i samlet flok kan håndtere de unge, som ellers er i risiko for at blive tabt og stå uden udddanelse og udenfor arbejdsmarkedet. Vores arbejde i netværket går ud på at tilbyde praktikpladser og udvikle de unge gennem erfaringer med arbejdslivet.”


Morten Andersen

Entreprenør/Direktør 
Åvang Byg & Anlæg

NExTWORKs resultater
fra afprøvningen i Roskilde


Unge har fået mere tro på egne evner


Unge har oplevet nederlag,
men rejst sig på ny


Unge har fået en klarere retning ift job/uddannelse


Unge er gået op i timetal

Unge er blevet afklaret til anden støtte
(Psykiatrisk & misbrugsbehandling, ressourceforløb, etc.)


Unge har forladt NExTWORK
for at gå i uddannelse/job

Hvem er NExTWORK for?

NExTWORK er for en gruppe af unge, som behøver støtte til at tage næste skridt mod uddannelse eller arbejde. Det er unge, som har et ikke udnyttet potentiale, og for hvem de traditionelle veje ind på arbejdsmarkedet ikke fungerer. Det er unge, som er motiverede af at prøve kræfter med arbejdslivet for at finde retning mod uddannelse og job.Læs mere om tre forskellige typer unge, som NExTWORK henvender sig til...