Bliv en del af en ny virksomhedsindsats for udsatte unge

Hvad er NExTWORK?

NExTWORK er en netværksbaseret beskæftigelsesindsats for unge mellem 18-29 år,
der ikke er i uddannelse eller job.

NExTWORK faciliterer skabelsen af et netværk af unge og virksomheder.

Repræsentanter fra virksomhederne tilbyder de unge praktikpladser og samarbejder om
at lede de unge og fremme deres potentialer.

Gennem arbejdserfaringer får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder,
og finde retning mod uddannelse og job.

Målet er, at de unge kommer ud af passiv forsørgelse, finder retning og starter og
fastholdes i uddannelse eller job.

For yderligere information om NExTWORK kontakt:


Ulrik Lund-Sørensen
Programleder, Rockwool Fonden

Email: uls@rfintervention.dk

Mobil: +45 26 23 08 06

Kerneelementer iEt virksomhedsnetværk af lokale virksomhedsrepræsentanter, som samarbejder om
at etablere relevante praktikforløb, og udveksle erfaringer om arbejdet med de unge.


Et ungenetværk hvor grupper af 6-8 unge mødes ugentligt, for at udveksle arbejdserfaringer.


Etablering af praktikforløb, hvor den unge har mulighed for at vælge mellem flere praktiksteder,
opnår arbejdserfaring, skaber netværk og finder retning gennem et eller flere praktikforløb

Et lokalt NExTWORK team med virksomhedskonsulenter, psykologer og ungevejledere,
der støtter de unge og rådgiver virksomhederne.Læs mere om, hvordan NExTWORK fungerer her...VIRKSOMHEDSNETVÆRKDE UNGE ØNSKER PRAKTIKUNG OG VIRKSOMHED FÅR STØTTEDE UNGE BEVARER TILKNYTNING

“Der er så mange ressourcer hos den her gruppe unge og det kan man nogle gange godt glemme lidt. Det kræver bare den rigtige støtte og det rigtige setup!” 


Hanne Andersen

Receptionschef
COMWELL Roskilde

NExTWORK i kommuner

NExTWORK er kommunalt forankret, og de lokale NExTWORK teams, der driver indsatsen, hører under jobcentret. NExTWORK teamet holder til i lokaler, der ligger uden for jobcentret, og opererer i det daglige med en vis grad af autonomi og selvstændig drift.

NExTWORK teamet uddannes i indsatsens principper, tilgange, og processer i arbejdet med unge og virksomheder, og modtager løbende supervision og driftsstøtte. De kommunale NExTWORK teams indgår desuden i et fælles netværk, hvor de udveksler erfaringer, udvikler praksis, og henter inspiration.

NExTWORK implementeres i øjeblikket i Roskilde Kommune og Københavns Kommune, og Sønderborg Kommune er i gang med at forberede indsatsen med opstart i efteråret 2018.

Læs mere om NExTWORK Roskilde, NExTWORK København og NExTWORK Sønderborg.


“Vores mission er at skabe et stærkt lokalt virksomhedsnetværk, så vi i samlet flok kan håndtere de unge, som ellers er i risiko for at blive tabt og stå uden udddanelse og udenfor arbejdsmarkedet. Vores arbejde i netværket går ud på at tilbyde praktikpladser og udvikle de unge gennem erfaringer med arbejdslivet.”


Morten Andersen

Entreprenør/Direktør 
Åvang Byg & Anlæg

Hvem er NExTWORK for?

NExTWORK er for en gruppe af unge, som behøver støtte til at tage næste skridt mod uddannelse eller arbejde. Det er unge, som har et ikke udnyttet potentiale, og for hvem de traditionelle veje ind på arbejdsmarkedet ikke fungerer. Det er unge, som er motiverede af at prøve kræfter med arbejdslivet for at finde retning mod uddannelse og job.Læs mere om tre forskellige typer unge, som NExTWORK henvender sig til...